С мисъл за по-добро утре

През 2022 започнахме да използваме рециклирани пласмасови бутилки за изработка на тъканите на на нашите продукти. Създаването му е част от ангажимента на Cosatto да бъдем възможно най-екологични. Бутилките в нашата тъкан означават по-малко бутилки на депата и по-малко бутилки, които си проправят път към океана.