ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

На интернет магазин WWW.COSATTO.BG и извършването на покупки на стоки и услуги

Общите условия регулират отношенията между “НЮВИВА” ООД, с ЕИК 201884970, представлявано от Георги Николов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул.Проф.Александър Танев, бл. 460А, вх. 2 и потребителите на услугите предлагани от www.cosatto.bg . Www.cosatto.bg е онлайн магазин, предлагащ стоки предназначени за деца, част от тях може да бъдат предлагани само по поръчка. Предлаганите в сайта продукти са обект на авторско право и представляват интелектуална собственост – включително описания на продуктите, лого и дизайн на магазина.

 

Същите ОБЩИ УСЛОВИЯ важат при сключване на договор/продажба през фейсбук страницата и инстаграм профила на www.cosatto.bg

I Предмет

Настоящите общи условия имат характера и силата на сключване на договор.

Чл. 1. Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на www.cosatto.bg , както и във фейсбук страницата и инстаграм профила на www.cosatto.bg , създадени и управлявани от “НЮВИВА” ООД.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.

Чл. 2. Ако не сте съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, моля преустановете използването на сайта. В случай, че имате въпроси можете да се свържете с нас чрез посочените в раздел II контакти.

II Данни за продавача

Чл. 3. Сайтът www.cosatto.bg, както фейсбук страницата и инстаграм профила на www.cosatto.bg се администрират от “НЮВИВА” ООД

Чл. 4.  Можете да се свържете с “НЮВИВА” ООД по следните начини:

     Tелефон за контакти: +359 895 795 241

     E-mail адрес: office@newvia.bg

     Адрес на управление и регистрация: гр. София, ж.к. Младост 4, ул.Проф.Александър Танев, бл. 460А, вх. 2

     Адрес на офис, склад и сервиз Бул. Брюксел 1/Складова база Ренус/

III Дефиниции

Чл. 5.  На кратко в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Търговец/Продавач се има предвид “НЮВИВА” ООД

Потребител/Клиент е  всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта www.cosatto.bg и съответните му фейсбук страницата и инстаграм профил по какъвто и да е начин, включително и разглеждане.

Чл. 6.   Сайт в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се има предвид уебадрес:  www.cosatto.bg, както и профилите в социалните мрежи във фейсбук @cosatto България и инстаграм @cosattobulgaria

Чл. 7.   Акаунт – раздел от www.cosatto.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които се изисква такъв.

IV Общи положения

Чл. 8.   Общите условия на “НЮВИВА” ООД са задължителни за всички  потребители и клиенти на www.cosatto.bg или клиенти социалните мрежи: фейсбук страницата и инстаграм профила на дружеството.

(1)              Всяко използване нa https://cosatto.bg/ респективно профилите в социалните мреци означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването им и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2)              Общите условия могат да бъдат променени едностранно от “НЮВИВА” ООД по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно след актуализирането има на Сайта и са задължителни за всички клиенти и потребители.

(3)              “НЮВИВА” ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по  силата  на влязъл  в сила нормативен акт.

(4)              Във всеки един случай на промяна на Общите условия “НЮВИВА” ООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на www.cosatto.bg при всяко ползване.

(5)              Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.cosatto.bg се окажат неприложима или недействителна, независимо  от  причината за това, то това не води до отмяна на останалите разпоредби.

Чл. 9.   Екипът администриращ www.cosatto.bg полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, имайте предвид възможни технически грешки или други пропуски в нея.  Важно е да се знае, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията в приемливи граници.

Чл. 10.   Характеристиките  или  цените  на  продуктите в www.cosatto.bg, могат да бъдат променяни по всяко  време.  Предварително се извиняваме на потребителите на WWW.COSATTO.BG за възможни технически грешки.

Чл. 11.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в www.cosatto.bg.  

Чл. 12.   www.cosatto.bg може да  съдържа  линкове  към  други  сайтове.  Уебсайтът www.cosatto.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира. Както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

V Сключване на договор

Чл. 13.   Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през онлайн магазина www.cosatto.bg  или някой от профилите в социалните мрежи, като направи поръчка по електронен път.

Стъпки:

(1)      Изберете продукта/продуктите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество и да кликнете върху "Добави в кошницата";

(2)      Ще получите автоматично уведомление, че поръчката е регистрирана в системата на https://cosatto.bg/.  Това не гадантира изпълнението на поръчката! Ще получите изрично потвърждение по имейл или телефон, че поръчката може да бъде изпълнена.

(3)        Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително поради изчерпване на складовата им наличност. В такъв случай, задължение на Продавача е да върне евентуално предплатената стойност на поръчката, неизпълнената част от нея. Задължително Клиента ще бъде уведомен от www.cosatto.bg чрез имейл или по телефон.

(4)      За да направите Поръчка в сайта, не е задължително да имате регистрация.

(5)      С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и сте пълнолетни.

(6)      Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(7)      Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

(8)      Предмет на договора за покупко-продажба е продукт, предлаган в интернет страницата на www.cosatto.bg , като в описанието на продукта изрично са посочени:  вид  на  продукта,  материал,  от  който  е  изработен, основни характеристики като размер, ориентировъчно тегло. Както и стойността на доставката.

 

Всеки от продуктите, налични в уебсайта притежава законова гаранция за съответсвие на стоката за срок от 3/три години/.

VI Политика за онлайн продажба

Чл. 14.   Регистрацията в www.cosatto.bg е позволена за всеки потребител

(1)    www.cosatto.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи на всеки клиент. Ако сметне, че това би  било  в  ущърб  на www.cosatto.bg по какъвто и дае начин.  Клиента има право да се обърне към отдел „Контакти“ на  www.cosatto.bg,  за да  бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе ограничения. www.cosatto.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Чл. 15.   Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с www.cosatto.bg на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящо съдържание ще бъдат премахвани от www.cosatto.bg.

Чл. 16.   Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на в раздел „Контакти” други варианти.

Чл. 17.   www.cosatto.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

Чл. 18.   Всички цени на стоките и/или услугите на www.cosatto.bg са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 19.  В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Чл. 20.   Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъотвествия.

VII Поръчка. Право на отказ

Чл. 21.  Клиентът/Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.cosatto.bg във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 22.   С изпращането на поръчката Клиентът / Потребителят разрешава на “НЮВИВА” ООД, ако е необходимо да се свърже с него пo всякакъв възможен начин във връзка с направената поръчка и сключения Договор.

Чл. 23.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / Потребителя поръчка, за което да го уведоми.

Чл. 24.   Анулирането на поръчката от страна на продавача или купувача не носи  каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата. Нито една от страните  от тях няма право да търси обезщетение за анулирането й в следните случаи:

            не приемане от страна на банката-издател на клиента/Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

            осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

При предоставяне от клиента/Потребителя непълни и/или грешни Продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката.

Чл. 25.   (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок  при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има право  да върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения, в случай че не са налице хипотезите на раздел IX  от  настоящите Общи условия.

Клиентът / Потребителят  поема всички преки разходи  по връщането на продукти / услуги, предлагани от www.cosatto.bg в случай, че  се  откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилага за продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл. 36 и чл. 37 от настоящите Общи условия.

(2) Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от “НЮВИВА” ООД фактура и/или касов бон на адрес: гр. София, Бул. Брюксел 1, складова база Rhenus. Като междувременно уведоми продавача за това на office@newviva.bg или на телефон  +359 895 795 241.

(3) При връщане на продук/ продукти Клиентът задължително попълва Формуляр за връщане (Образец на формуляра се намира в края на документа, както и на  https://cosatto.bg/   раздел Връщане на пордукти. Копие от формуляра за ръщане трябвжа да се изпрати по електронен път или физически на адрес на “НЮВИВА” ООД, както и да придружава пратката. Клиентът има право да избере начина на изпращане на продукта/ продуктите до адрес на Продавача, като всички куриерски и други разходи са за сметка на Клиента.

(4) Правото на отказ ще бъде уважено от “НЮВИВА” ООД само, ако са изпълнени следните условия:

·        Продукта/Продуктите  е в своята  оригинална опаковка,

·        По Продукта/Продуктите няма следи от употреба

·        Както Продукта, така и неговата опаковка не са с нарушен вид, мръсни или с други повреди

·        Условията за връщане от т.(3) са изпълнени: фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането са извършени за сметна на Изоращача/Клиента.

Чл. 26.   (1) www.cosatto.bg се задължава да възстанови платената цена по  договора, сключен от разстояние, от който Клиентът / Потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал Продукта на адреса, посочен от Продавача в чл. 26, ал. 2 и след предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента.

(2)          Сумата ще бъде възстановена, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

            Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

            Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

            Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Чл. 27.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

VIII Интелектуална собственост

Чл. 28.   Цялото  съдържание,  присъстващо  в  www.cosatto.bg , в това число логото, изобразяващо надписа COSATTO, надписи и изображения, както и описанията към продуктите са собственост на “НЮВИВА” ООД или на трети лица, от които “НЮВИВА” ООД е получило съгласие за възпроизвеждане.

Чл. 29.   “НЮВИВА” ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и  да  е  начин  със  сайта  www.cosatto.bg  и продуктите в него.

Чл. 30.   Определени продукти, изложени в  сайта www.cosatto.bg  са  със  собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на “НЮВИВА” ООД, респективно на трети лица, с които „ “НЮВИВА”“  ООД  има  сключен  договор. Тези дизайни представляват обект на авторско право и интелектуална собственост и са предмет на защита от българското законодателство.

Чл. 31.   Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на www.cosatto.bg, както и за нарушаване на интелектуалната  собственост,  притежание на “НЮВИВА” ООД.

Чл. 32.   Всеки продукт, изложен в www.cosatto.bg ,отговаря на европейските и националните изисквания, касаещи съответните продукти и по-конкретно тяхната безопасност.  “НЮВИВА”  ООД  съхранява  цялата  налична  документация, удостоверяваща съответствието. Част от продуктите в сайта са тествани в независими европейски лаборатории, за доказване на съответствието на продуктите с европейското законодателство в областта на детските играчки – стандарт EN 71.

Чл. 33. (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични не търговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично съгласие от страна на “НЮВИВА” ООД.

(2)    “НЮВИВА” дава правото на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.cosatto.bg.

(3) Забранява се копирането на текстове от www.cosatto.bg поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без изричното съгласие на “НЮВИВА” ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Онлайн магазин за детски стоки и продукти - www.cosatto.bg  ,  като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина  www.cosatto.bg!

 Чл. 34. “НЮВИВА” ООД притежава авторско право върху съдържанието на уебсайта www.cosatto.bg , включително и не само върху описанията на продуктите и рекламното съдържание, публикувано от името на “НЮВИВА”  ООД,  респективно  от  името на уебсайта www.cosatto.bg .

 

IX Стоки и услуги, за които Клиентът  няма право на отказ

Чл. 35.  Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:         

·                  При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

·                  При доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

·                  При доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·                  При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·                  При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·                  При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;  

·                  При доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

·                  При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Чл. 36. Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвеждат серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него.

Чл. 37. Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане “капаро” на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато между страните е уговорено друго.

X Реклама        

Чл. 38.  В момента, в който Клиентът/Потребителят си създаде акаунт в платформата и/или направи поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Това съгласие може да се изрази и без да е необходима регистрация на потребителя. И в двата случая е необходимо Потребителят изрично да изрази своето съгласие за получаването на рекламни съобщения.

Чл. 39.  Отказа си от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с “НЮВИВА” ООД по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер +359 895 795 241, по пощата на гореописаните адрес за кореспонденция.

Чл. 40 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на  договор за покупка от разстояние. 

XI Фактуриране и плащане

Чл. 41 Цените на стоките и услугите, обявени в www.cosatto.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената на доставката може да бъде промяняна в зависимост от избраната услуга, куриер, както и от естеството на поръчката. Промяната може да доведе до допълнителни разходи, които се покриват от Купувача.

Чл. 42 Начинът на плащане на сайта е чрез наложен платеж. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от www.cosatto.bg на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

Чл. 43.  Начини на плащане:

 (1) Начинът на плащане на сайта може да се направи по два начина: чрез наложен платеж или плащане с карта.

(2) Поръчки на продукти, предлагани от www.cosatto.bg на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.

(3) При плащане с карта:

1.            Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

2.            Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

3.            Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

4.            От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв .

5.            Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

6.            При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Чл. 44 Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки/предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента/Потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, “НЮВИВА” ООД предоставя фискален бон за извършената продажба и полученото в брой плащане, респективно възлага това на куриерска фирма, предоставяща услугата „Пощенски превод“.

Чл. 45 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 46Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най- добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

Чл. 47. “НЮВИВА“ ООД НЕ  е  задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта www.cosatto.bg .

Чл. 48. Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, то е подробно описано в индивидуалното предложение.

XII Доставка на стоки

Чл. 49.  (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от купувача или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите трябва да бъдат доставени. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. Разходите за доставка на поръчката се поемат от клиента, в изключение на случаи при поръчка над отпределена стокност. И в двата случая това е изрично  упоменато при подготвяне на поръчката в уебсайта www.cosatto.bg.

(2) Стандартният срок за доставка на поръчки, когато те не се изработват по индивидуална поръчка  на клиента, е 5 /пет/ работни дни от получаване на потвърждение от страна на продавача, че поръчката е приета. Когато потребителят е заявил изработка на продукт по индивидуална поръчка, както и в случаите на поръчка за  ръчно изработван продукт или такъв, който не е в наличност, изпълнението на договораи доставката се уговарят между страните и е връзможно сроковете да надхвърлят посочения по-горе.

Чл. 50.  Продавачът осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.  Ако по някаква причина в пратката липсва необходим документ, моля свържете се с нас на имейл адрес: office@newviva.bg за да го изпратим в кратък срок.

Чл. 51.  В случай, че в даден Акаунт има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е  посочен като основен. За клиенти от други държави в Европейския съюз или трети страни, www.cosatto.bg предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи, описани на подходящия за това език.

В случай че Потребител желае доставка на стока от сайта www.cosatto.bg да му бъде направена до адрес извън територията на България, това трябва да бъде уточнено предварително с Продавача. Контакти с “НЮВИВА” ООД можете да намерите на сайта или в т. II чл. 4 от Общите Условия.

Чл. 52. Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания продукт(и) се поставят в количката. В описанието на някои продукти също е налична цена на куриерската услуга. Цените за доставка са ориентировъчни и могат да са предмет на изменение, в зависимост от избрания куриер, обемът на поръчката, местоназначението и други обстоятелства.

Чл. 53. При предаване на стоката, Купувачът/Потребителят или трето лице подписват придружаващите  пратката документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

Чл. 54При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 55. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.cosatto.bg е освободена от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи  стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл. 56.  “НЮВИВА” ООД не  носи  отговорност  при  повреда  на стоката при транспорт, ако тя не е била изрично застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XIII Гаранции. Право на рекламация

Чл. 57.  (1) Продавачът предлага всички стоки на www.cosatto.bg с 2-годишна законова гаранция за съответствие на стоката с договора съгласно действащото законодателство, съгласно чл. 112 и следващите от Закона за защита на потребителите(ЗЗП). Някои продукти могат да се ползват с гаранция над 2 години, в зависимост условията, договорени с производителя. Това е упоменато в описанието на продукта в онлайн магазина.

При несъответсвие потребителя има право на рекламация за всяко несъответсвие на потребителската стока с договора, проявено след доставката и открити при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията на продукта. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

(2)              При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба купувачът има право да предяви рекламация в писмен вид, като поиска от „“НЮВИВА”“ ООД да приведе стоката в съответствие с  договора за  продажба в 1-месечен  срок,  като потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.  За  предявяване  на рекламацията потребителят следва да попълни Формуляр за рекламация, намира се по-долу в настоящите Общи условия и на сайта в раздел РЕКЛАМАЦИЯ. След попълване на формуляра, той трябва да се изпрати на посочения адрес за кореспонденция на „“НЮВИВА”“ ООД или по имейл.

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера  на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, свързани с поръчката, както и тези, на които се основава претенцията, а именно:

·        Касова бележка или фактура;

·        Протоколи,    снимки    или    актове    или    други    документи,                       установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното – ако са налични;

·        Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(3)              Срокът на гаранцията започва да тече от момента на доставка на потребителската стока. Той спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(4)              Несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката, нейното използване от потребителя или на характера на несъответствието.

(5)              Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

(6)              Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.    Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.    Значимост на несъответствието

3.    Възможността да се предложи друг начин на обезщетяване

(7)              В случай че след изтичането на 1-месечен срок от предявяване на рекламацията потребителят не е удовлетворен от разрешването й, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената. В  случай че „“НЮВИВА”“ ООД се е съгласи да замени продукта с нов или да го поправи в рамките на 1-месечния срок от предявяване на рекламацията, това право не е валидно. Както и когато несъответствието е незначително.

(8)              Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба  е  безплатно  за  потребителя.  Той  не  дължи  разходи  за  експедиране      на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да изяви иск за обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(9)              „“НЮВИВА”“ ООД е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворило три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията /2 години/ е налице следваща поява на  несъответствие  на стоката с договора за продажба.

(10)             Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(11)           Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “НЮВИВА” ООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(12)           Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. 

Чл. 58.  Ако „“НЮВИВА”“ ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описана в предходните алинеи, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 59 Продавачът ще използва данните, предоставени от купувача, респективно въведените в неговия акаунт при попълването и издаването на гаранционния сертификат, когато „“НЮВИВА”“ ООД е информирал в страницата си, че предоставя допълнителна търговска гаранция, извън законовата гаранция, посочена в предходните разпоредби.

Чл. 60 Поправката/Ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

XIV Прехвърляне на собствеността

Чл. 61 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от продавача с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

XV Публикуване на коментар. Въпроси и отговори

Чл. 62. Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от клиента, в раздел коментари. Написаното може да бъде както положително, така и отрицателно и трябва да се отнася за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.В определени случаи възможност за коментари не е предвидена.

 Чл. 63. Всеки клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

·        Да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

·        Да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

·        Да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;  

·        Да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

·        Да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

·        Да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонен номер , имейл адрес, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

·        Да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като “НЮВИВА” ООД

·        Да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 64. При съмнение за коментар /въпрос или отговор, Клиентът може да сигнализира на Продавача. Сигналът се разглежда внимателно от  “НЮВИВА”  ООД  за наличие на нарушение на   условията за ползване на www.cosatto.bg. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от www.cosatto.bg  при констатиране на такива.

Чл. 65. В случай, че се констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване от даден Клиент, “НЮВИВА” ООД има правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

Чл. 66. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, купувачите имат на разположение формуляра за упражняване на право на рекламация. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук или раздел РЕКЛАМАЦИИ

XVI Отговорност

Чл. 67. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XVII Обработка на лични данни

Чл. 68. Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните и българското законодателство, “НЮВИВА” ООД е Администратор на личните данни. Лицето, администриращо администрира сайта е Георги Николов – управител на дружеството.

(1)    “НЮВИВА” ООД е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

(2)     Целта на събирането на данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техните акаунти, уведомяването на купувачите относно статуса на поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на стоките и услугите, маркетингови, реклама, медийни,  административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента.

(3)     За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни или наличие на договор между страните.

(4)     Всеки купувач има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисквам изтриване или ограничаване на личните данни на личните ми данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране.

(5)       За да упражни правото си купувачът следва да се свърже с по някой от посочените в т.2.3. начини.

(6)        Купувачът се съгласява и разрешава на www.cosatto.bg  да  предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато за изпълнение на сключения между потребителя купувач и търговеца продавач, такова предоставяне е необходимо.

(7)          “НЮВИВА” ООД приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и Закона  за защита на личните данни.  Политиката е видна на уебсайта www.cosatto.bg.

 Чл. 69. Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVIII Приложимо право – Юрисдикция

Чл. 70. Спорове, възникнали между “НЮВИВА” ООД и Клиенти  и/или  Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

Чл. 71. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) , достъпна на  http://ec.europa.eu/odr / единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XIX Органи, регулиращи дейността

Чл. 72. Органи, регулиращи дейността на “НЮВИВА” ООД и техните контакти:

Комисия  за защита на потребителя (КЗП):

Уебсайт:https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Регионална здравна инспекция (РЗИ):

Адрес: София, ул. „Враня“ 20

Тел: 02 813 0400

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННА КАРТА